Média, ktoré fungujú
 
 
Spoločnosť Asteon s.r.o. pôsobí v Slovenskej a Českej Republike od roku 2007. Našou hlavnou aktivitou je distribúcia tématických TV kanálov na Slovenskom a Českom mediálnom trhu. Popri tom ponúkame aj kompletný servis súvisiaci s distribúciou kanálov (konzultácia, legislatíva, podpora komunikácie), monitoring mediálneho trhu, optimalizáciu VoD portfólia a všetky technická práce súvisiace s prenosom dát cez optické siete.
 
 
Naše TV kanály
Naši partneri
 
 
 
Ponúkame Vám nasledujúce služby v oblasti mediálneho trhu
 
   
Zastupujeme vybrané TV kanály v Slovenskej a Českej republike. Kontaktujte nás, v prípade že máte záujem o niektorý z našich kanálov alebo hľadáte partnera pre distribúciu.
 
   
Spolupracujeme s operátormi v oblasti zabezpečovania a získavania práv na vysielania konktrétnych TV kanálov.
 
   
Poskytujeme konzultačné služby a činnosti súvisiace s optimalizáciou TV porfólia na strane operátorov.
 
Na základe požiadaviek klienta pripravíme výskum alebo pravidelný monitoring mediálneho trhu a mediálneho prostredia v SR alebo ČR.
 
Zabezpečíme návrh optimálneho VoD portfólia, aby dokonale vyhovovalo požiadavkám nášho klienta.
 
Poskytujeme technnické práce súvisiace so zabezpečením korektného fungovania prenosu dát - od počiatočného návrhu optických trás, až po ich neustály monitoring a pravidelný servis.
 
  O nás  | Naše kanály | Kontakt | (c) 2013 ASTEON.sk - Všetky práva vyhradené Asteon s.r.o. 2013
  Slovenčina  | English Technický kontakt: asteon@asteon.sk